motto:
jesteście solą ziemi
Jan Paweł II

Ważne adresy

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
01-458 Warszawa, ul. Szańcowa 25
tel. (022) 532-03-20, 533-03-25, 532-03-26, 836-78-72, 836-82-73, 836-69-01, 836-06-21,
fax. (022) 836-81-66
e-mail: parpa@warman.com.pl
strona internetowa: www.parpa.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9
tel. (022) 842-27-00, 642-66-11, fax. (022) 642-53-75
e-mail: ipin@ipin.edu.pl
strona internetowa: www.ipin.edu.pl

Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
02-412 Warszawa, ul. Gęślarska 3
tel. (022) 863-42-76, 863-90-97, 863-87-38, fax. (022) 863-42-38
e-mail: poczta@ipz.edu.pl
strona internetowa: www.ipz.edu.pl

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki , Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
01-254 Warszawa, ul. Mszczonowska 6
tel. (022) 524-57-83, 836-80-80, 836-80-89, fax. (022) 836-80-81
e-mail: etoh@etoh.edu.pl

Ogólnopolski Ośrodek Koordynacji i Informacji Klubów i Stowarzyszeń Abstynenckich przy Warszawskim Stowarzyszeniu Abstynenckim
01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4,
tel./fax. (022) 838-72-86

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
05-170 Zakroczym, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36
tel./fax. (022) 785-22-08
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
strona internetowa: http//www.oat.com.pl

"Niebieska Linia" Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 48A
bezpłatna linia z całego kraju: 0 800 120 002
tel/fax. (022) 666-05-59
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
strona internetowa: www.niebieskalinia.pl

Sejmowa Komisja Zdrowia 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
tel. (022) 694-10-20
strona internetowa: www.sejm.gov.pl

Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia
Biuro Łącznika WHO w Polsce
00-238 Warszawa, ul. Długa 38/40
tel. (022) 635-94-96, fax. (022) 831-08-92
e-mail: wholo@pol.pl

Telefon zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym
Warszawa
tel. (022) 842-26-00

Stowarzyszenia abstynenckie